Váš kontakt: Ing Vendula Marková
+420608976951

Reference

Váš partner

LocatorVaše kontaktní osoba

Ing Vendula Marková
+420608976951
vendula.markova@bemermail.com

Regenerace a fyzikální terapie cév BEMER

Regeneration

Fyzikální terapie cév BEMER stimuluje čerpací pohyb nejmenších cév pomocí elektromagneticky přenášených stimulačních signálů. Tak se může krevní tok v oblasti mikrocirkulace normalizovat. Dochází tím k lepšímu zásobování buněk v těle, které pak dovedou lépe dostát svým různorodým úkolům.
S nemocemi a bolestmi lze lépe bojovat pomocí fyzikální terapie cév BEMER, proces hojení ran lze urychlit, může být zajištěna energie pro fyzický a duševní výkon, mohou být podporovány procesy regenerace. Dokonce i ve sportovní oblasti, například v profesionálním nebo amatérském sportu, může být fyzikální terapie cév BEMER cennou podporou.
Prokrvení nejmenších cév v souladu s jejich potřebami umožňuje docílit kratší fáze pro zahřátí a uvolnění svalů, jakož i rychlejší regeneraci, což se odráží v možnosti následně realizovat efektivnější tréninkové celky. Dokonce i proces hojení mikrozranění může být často urychlen.
Celkově fyzikální terapie cév BEMER podporuje tělesné regulační mechanismy regeneračních a rehabilitačních procesů. Je doplňkově účinná pro použití pro:
– lepší zásobování orgánů a tkání, a tím regeneraci,
– snížení náchylnosti k infekcím,
– podporu imunitního systému,
– zvýšení fyzické výkonnosti,
- zvýšení duševní výkonnosti,
– snížení důsledků stresu.
Fyzikální terapie cév BEMER přináší také úžasné úspěchy v oblasti sportovních aktivit. Může tedy přispět ke zvýšení maximální intenzity zatížení, zlepšit účinky tréninku, zkrátit období regenerace ve sportovním tréninku a snížit rizika zranění.

Vědecký důkaz o účinnosti fyzikální terapie cév BEMER

V četných studiích a observačních studiích bylo možno poskytnout jasný vědecký důkaz o účinnosti fyzikální terapie cév BEMER. Mimo jiné bylo možné zjistit zvýšení využití kyslíku v tkáních až o 30 procent. To je přesně ten rozhodující účinek možnosti fyzikální terapie, a to i v případě poruch regenerace nebo rehabilitace.
Není tedy opovážlivé říci, že fyzikální terapie cév BEMER může být považována za milník ve fyzikální terapii cév tím, že má významný přínos pro krevní oběh, a tím i regeneraci a zlepšení výkonu cév.

Informujte se

Vaše kontaktní údaje

O regeneraci

Regenerace jako důležitý faktor pro zdravý organismus

Potřeba fontány mládí je jistě stejně stará jako samotné lidstvo. Ale taková věc nebude bohužel nikdy existovat, protože příroda stanovila přirozenou hranici života. Mnoho lidí však má pochopitelnou touhu po dlouhém životě ‒ samozřejmě ve zdraví a spokojenosti. Splnění tohoto přání se nezdá tak absurdní, když se podíváme na proces regenerace lidských buněk. To vás může udivit, ale z čistě matematického hlediska jsme zcela noví lidé každých pár let. O to se stará obnovování buněk. Tím se v medicíně myslí jednorázová, vícenásobná nebo trvalá náhrada buněk nebo tkání v organismu. Proto existují kmenové buňky téměř pro všechny orgány a tkáně, které neustále zajišťují regeneraci buněk. Nicméně životnost, tedy rytmus a mechanismus regenerace buněk, je velmi odlišná. Takže lidský organismus odbourává deset až 50 milionů tělesných buněk za sekundu a nahrazuje je novými buňkami. Zatímco některé buňky jsou skutečné zázraky regenerace a obnovují se ve velmi krátkém čase, další buňky zůstávají po celé roky, ne-li na celý život. Například v souvislosti s fyziologickou regenerací tvoří lidé tolik nových jaterních buněk, které teoreticky stačí pro téměř 20 nových orgánů. Dokonce i velmi staticky vyhlížející struktury, jako jsou kosti, tělo trvale odbourává a znovu staví. Červené krvinky se obnovují v průměru po 120 dnech. Na druhé straně mozkové buňky a nervové buňky předpokládají, že jsou neustále udržovány a neobnovují se. Stručně řečeno je regenerace buněk, tj. proces obnovy a rekonstrukce, důležitým faktorem pro trvalé udržování organismu v dobrém funkčním stavu. To vyžaduje maximální výkon všech buněk. Existují období vysokého funkčního zatížení, jako jsou fyzická práce a další fyzická námaha (například při sportu), ale také fáze, při kterých probíhají výměnné nebo obnovovací procesy. Zde je to především spánek, ale také regenerace během fází odpočinku a klidu. Ve všech fázích je však důležité nejlepší zásobování orgánů a tkání. Kvůli již zmíněnému faktu, že lidské tělo odbourává mezi deseti až 50 miliony tělesných buněk za sekundu a nahrazuje je novými buňkami, je velmi důležité hledat možnosti, jak podporovat procesy regenerace. Ale jak to lze udělat? Důležitým faktorem je podpora mikrocirkulace, která zajišťuje zásobování a likvidaci tkáňových buněk, a tím se stará o regeneraci.

Mikrocirkulace jako součást regenerace

V oblasti mikrocirkulace se odehrává zásobování tkáně živinami a kyslíkem, ale také odvádění odpadů a toxinů tkáně. Myšlena je tedy regenerace organismu. Ale co je to mikrocirkulace? Abychom to pochopili, je třeba zvážit nejprve oblast makrocirkulace. Ta zase zahrnuje srdce a k němu přilehlé tepny. Prostřednictvím tlaku vyvolaného srdečním tepem se čerpá krev přes hlavní tepnu do velkých tepen. Vzhledem k tomu, že srdeční frekvence (počet srdečních tepů) u dospělého člověka je asi 60 až 80 úderů za minutu a s každým srdečním tepem je do aorty čerpáno asi 60 až 80 mililitrů krve, odevzdává srdce v průběhu života lidské bytosti opravdový mistrovský výkon. Jestliže je například život člověka dlouhý 70 let, během této doby se do krevních cév dodá 200 až 250 milionů litrů krve pomocí 2,5 miliardy srdečních tepů. Dále však bude diskutována cesta krve tepnami. Ty se rozvětvují více a více a současně se jejich průměr zmenšuje a zmenšuje. Na konci jsou kapiláry, velmi malé cévy organismu. Ty jsou kvůli svým malým rozměrům příhodně rovněž nazývají vlásečnice. Nyní jsme dosáhli mikrocirkulace, která označuje oblast kapilár, stejně jako části krátce před nimi a po nich. Tato oblast je považována za nejdůležitější část celého zásobovacího systému a regenerace buněk, protože zde probíhá skutečné zásobování a likvidace našich buněk. Pouze těmito procesy zásobování mohou buňky těla plnit své rozmanité úkoly udržující život a poskytovat tělu energii. Konec konců je krevní oběh nejdůležitějším zásobovacím systémem v lidském těle. Nejprve ale zvážíme další tok krve. Všechny cévy lidského organismu (s výjimkou kapilár) jsou obklopeny svalovými vrstvami. Když se svaly stáhnou, stlačí cévu a krev se snaží uhnout. Neexistuje však žádná cesta zpět, protože tam působí tlak srdce. To tedy ponechává pouze cestu vpřed přes kapiláry. Rytmické napínání a uvolňování svalů obklopujících cévy v mikrocirkulaci se v medicíně označuje jako vazomotorika (cévní pohyb). U zdravých lidí to je asi tři až pět cévních pohybů za minutu. Pohyby cév navíc regulují tok krve tak, aby byly oblasti s aktuálně vyšší potřebou zásobení prokrvovány lépe než ty, které mají dočasně menší potřebu. Potřeba zásobování svalů při fyzickém zatížení je proto vysoká, u duševní činnosti přesně naopak. Proto mohou být ovlivněny více či méně potřebné fáze regenerace. Poruchy mikrocirkulace a regenerace V kontextu regenerace je mimořádně důležité zásobování všech tkáňových buněk, které se podílejí na popsaných procesech, přizpůsobené potřebám. Nicméně to také může vést k poruchám mikrocirkulace. Například pokud je mikrocirkulace odpovědná za látkovou výměnu mezi buňkami a krví zpomalena nedostatečným cévním pohybem, pak již buňky a tkáně nejsou dostatečně obstarány podle potřeby, to znamená, že již nejsou zásobovány a likvidovány podle svého zatížení a proces regenerace je narušen. Nedostatek zásobování tkání a orgánů vede dlouhodobě ke ztrátě tělesné a duševní výkonnosti a ke zpomalené nebo omezené regeneraci. To může způsobit bolesti, nepohodlí a nemoci. Bohužel to postihuje příliš mnoho lidí. Proto je důležité hledat možnost, jak zlepšit omezený průtok krve do nejmenších krevních cév. Možnost, která by neměla být podceňována, je fyzikální terapie cév BEMER. Tato terapie může zlepšit omezený průtok krve do nejmenších krevních cév, a tím podpořit tělu vlastní procesy samoléčení a regenerace.

Fyzikální terapie cév BEMER

Fyzikální terapie cév BEMER stimuluje čerpací pohyb nejmenších cév pomocí elektromagneticky přenášených stimulačních signálů. Tak se může krevní tok v oblasti mikrocirkulace normalizovat. Dochází tím k lepšímu zásobování buněk v těle, které pak dovedou lépe vnímat své různorodé úkoly. S nemocemi a bolestmi lze lépe bojovat pomocí fyzikální terapie cév BEMER, proces hojení ran lze urychlit, může být zajištěna energie pro fyzický a duševní výkon, mohou být podporovány procesy regenerace. Dokonce i ve sportovní oblasti, například v profesionálním nebo amatérském sportu, může být fyzikální terapie cév BEMER cennou podporou. Prokrvení nejmenších cév v souladu s jejich potřebami umožňuje docílit kratší fáze pro zahřátí a uvolnění svalů, jakož i rychlejší regeneraci, což se odráží v možnosti následně realizovat efektivnější tréninkové celky. Dokonce i proces hojení mikrozranění může být často urychlen. Celkově fyzikální terapie cév BEMER podporuje tělesné regulační mechanismy regeneračních a rehabilitačních procesů. Je doplňkově účinná pro použití pro: – lepší zásobování orgánů a tkání, a tím regeneraci, – snížení náchylnosti k infekcím, – podporu imunitního systému, – zvýšení fyzické výkonnosti, - zvýšení duševní výkonnosti, – snížení důsledků stresu. Fyzikální terapie cév BEMER přináší také úžasné úspěchy v oblasti sportovních aktivit. Může tedy přispět ke zvýšení maximální intenzity zatížení, zlepšit účinky tréninku, zkrátit období regenerace ve sportovním tréninku a snížit rizika zranění.

Vědecký důkaz o účinnosti fyzikální terapie cév BEMER

V četných studiích a observačních studiích bylo možno poskytnout jasný vědecký důkaz o účinnosti fyzikální terapie cév BEMER. Mimo jiné bylo možné zjistit zvýšení využití kyslíku v tkáních až o 30 procent. To je přesně ten rozhodující účinek možnosti fyzikální terapie, a to i v případě poruch regenerace nebo rehabilitace. Tak není opovážlivé říci, že fyzikální terapie cév BEMER může být považována za milník ve fyzikální terapii cév BEMER, když značně přispívá k prokrvení a tím regeneraci a zvýšení výkonnosti cév.