Váš kontakt: Ing Vendula Marková
+420608976951

Reference

Váš partner

LocatorVaše kontaktní osoba

Ing Vendula Marková
+420608976951
vendula.markova@bemermail.com

Terapie cév pro léčbu periferního cévního onemocnění

Verschlusskrankheit

Fyzikální terapie cév BEMER je vědecky osvědčená metoda k urychlení nedostatečného pohybu kapilár, tj. nejmenších cév, pomocí simulačních signálů, a tím k opětovnému zlepšení zásobování a odvádění odpadních produktů tkáně a orgánových buněk. Prostřednictvím použití fyzikální terapie cév BEMER byly jak při prevenci, tak léčbě časných stádií periferního cévního onemocnění zaznamenány prokazatelné úspěchy ve zlepšování mikrocirkulace.
Například klinická účinnost fyzikální terapie cév BEMER jako účinné komplementární léčby při periferním cévním onemocnění byla prokázána v kontrolované studii. V této studii bylo možno prokázat, že pacienti s periferním cévním onemocněním byli po terapii BEMER schopni ujít podstatně delší cestu než pacienti bez této terapie.

Informujte se

Vaše kontaktní údaje

O periferním cévním onemocnění

Periferní cévní onemocnění: od makrocirkulace k mikrocirkulaci

Oblast makrocirkulace zahrnuje srdce a přilehlé tepny. V nich prochází krev díky v srdci vytvářenému tlaku až k velmi malým cévám, kapilárám (rovněž nazývaným vlásečnice). Oblast kapilár, stejně jako části krátce před nimi a po nich, se označují jako mikrocirkulace. Proto je třeba vědět, že v této oblasti zásobování živinami dochází k zásobování kyslíkem a likvidaci příslušné tkáně. Tak slouží tato oblast rovněž skutečnému zásobování a likvidaci (odpadů a toxinů) buněk. Omezený průtok krve znamená, že zásobování a likvidace již nejsou poskytovány optimálně a že se mohou vyskytnout poruchy mikrocirkulace (jedna z příčin periferního cévního onemocnění). Jak ale vzniknou tyto poruchy? Na cestě krve ve velkých cévách až do oblasti mikrocirkulace tlak, jímž srdce zpočátku pohánělo krev, stále více klesá. Tlak v průběhu transportu krve se snižuje tak moc, že již není v oblasti mikrocirkulace účinný. O další vedení se nyní starají svalové vrstvy, které pokrývají všechny cévy ‒ až po kapiláry. Když se svaly stáhnou, pak stlačí cévu, a krev se tím snaží uhnout. Krev se však nemůže vrátit, protože tato cesta je blokována tlakem srdce. To ponechává pouze cestu vpřed přes kapiláry. Neustálé rytmické napínání a uvolňování svalů, které obklopují mikrocirkulační cévy, se označuje jako cévní pohyby (lékařsky: vazomotorika). Tím se však zajišťuje, že do oblasti mikrocirkulace dosáhne stále dostatek krve. Aby bylo možné vždy uspokojit potřeby buněk, musí se cévní pohyby neustále opakovat. U zdravých lidí to je asi tři až pět cévních pohybů za minutu, u nemocných odpovídajícím způsobem méně. Při periferním cévním onemocnění jsou však cévní pohyby tak výrazně omezené, že se tělesné buňky ocitají „v nouzi“ a fungují stále hůře, protože již nejsou dostatečně zásobovány a odstraňovány. Proto je důležité léčit narušenou mikrocirkulaci. Velmi slibná je přitom fyzikální terapie cév BEMER.

Co dělat v případě periferního cévního onemocnění?

Stejně jako u mnoha onemocnění je u periferního cévního onemocnění základem následující: Prevence je lepší než léčba. Mnoho z výše uvedených rizikových faktorů může být od počátku často vyloučeno zdravým a rozumným způsobem života. Tuší-li však postižený první příznaky periferního cévního onemocnění, měl by být v každém případě vyhledán lékař, aby mohl zahájit jakoukoli nezbytnou léčbu. Pokud se periferní cévní onemocnění ještě nachází v časném stádiu, snížení rizikových faktorů je často dostačující k zastavení průběhu onemocnění. Kromě toho mohou speciální terapie podporovat krevní oběh určitých svalových skupin, ale také mohou být lékařem předepsány léky. V pozdějším stádiu periferního cévního onemocnění však také v případě, že jiná opatření selhávají nebo jsou neuplatnitelná, může být následkem nedostatečně léčeného nebo již neléčitelného periferního cévního onemocnění amputace. Proto je ještě důležitější perifernímu cévnímu onemocnění předcházet včas nebo účinně podporovat odpovídající terapie po nástupu onemocnění. Smysluplné a slibné opatření se projevuje při léčbě poruch tzv. mikrocirkulace.

Příčiny periferního cévního onemocnění

Příčiny periferního cévního onemocnění jsou různorodé. Často je onemocnění založeno na arterioskleróze. Diabetes mellitus, tedy cukrovka, může být stejně tak příčinou poškození vnitřních stěn cév, například v důsledku vysokého krevního tlaku (arteriální hypertenze) nebo zvýšených hladin lipidů v krvi. Podobně může být příčinou narušený metabolismus buněk, který je vyvolán špatnou mikrocirkulací v postižených oblastech tkáně. Jiné rizikové faktory zahrnují nedostatek pohybu, pohlaví (např. muži jsou pravděpodobněji postiženi periferním cévním onemocněním než ženy), věk (odhaduje se, že je přibližně 20 procent starší populace trpí periferním cévním onemocněním) a nadváha, nezdravá strava a kouření. Genetická predispozice může být také příčinou, i když relativně zřídka. Děsivé: Odhaduje se, že přibližně polovina pacientů zemře během 10 let po diagnostice periferního cévního onemocnění a že v pouhém Německu dochází k přibližně 30 000 amputací ročně kvůli perifernímu cévnímu onemocnění. Stále děsivé: Odhaduje se, že 75 procent postižených periferním cévním onemocněním později podlehne srdečnímu infarktu nebo mrtvici.

Jak nebezpečné je periferní cévní onemocnění?

Nebezpečí periferního cévního onemocnění spočívá v tom, že se po dlouhou dobu neprojeví a probíhá bezpříznakově. První příznaky onemocnění se tak často neberou vážně. Pouze při bolestech během chůze nebo dokonce v klidu obvykle následuje návštěva lékaře. Průběh příznaků bolesti lze rozdělit do čtyř stádií periferního cévního onemocnění. Běžně se používá „klasifikace Fontaine“, která je pojmenována podle francouzského lékaře Reného Fontaina: Stádium I: Stále neexistují žádné obtíže, možná bolest je často považována za náhodnou. Stádium IIa: Je stále možná bezbolestná chůze na vzdálenost více než 200 metrů. Stádium IIb: Bezbolestná vzdálenost chůze obnáší méně než 200 metrů. Stádium III: Bolest se již vyskytuje v klidovém stavu a stavu ležení. Stádium IV: Velké poruchy tkáně s vředy a gangrénou.

Přerušované kulhání: periferní cévní onemocnění

Nakupování je pro mnoho lidí jistě vítanou změnou. Tolik zajímavých výkladních skříní s vystaveným zbožím vás zve ke zdržení se a návštěvě obchodu. Ale vystavené zboží není vždy důvodem k tomu, že kolemjdoucí zůstane stát před výlohou. Spíše je možné, že trpí takzvaným přerušovaným kulháním. Lékařským názvem pro toto onemocnění je „periferní cévní onemocnění“. Lidová slovesnost zřídkakdy najde takové trefné synonymum jako u periferního cévního onemocnění. Proč? U periferního cévního onemocnění se jedná o poruchu arteriální perfuze končetin (zejména nohou), kde usazeniny ve stěnách cév zužují tepny. To omezuje průtok krve, což v počátečním stádiu periferního cévního onemocnění v klidovém stavu často nezpůsobuje žádné obtíže. Když je však vykonávána fyzická aktivita, jako jsou chůze nebo běh, potřeba kyslíku ve svalech stoupá a nedostatečný průtok krve způsobuje, že svaly dostávají příliš málo kyslíku. To se naopak projevuje silnou bolestí v nohou, zejména v lýtkách a stehnech. Tato bolest ustupuje jen v klidovém stavu a v důsledku toho postižení periferním cévním onemocněním často zůstávají stát každých pár metrů. Vzhledem k tomu, že jsou kvůli tomu postižení rozpačití, snaží se častěji vypadat jako prohlížející si výlohy, protože se neustále zastavují před obchody.