Váš kontakt: Ing Vendula Marková
+420608976951

Reference

Váš partner

LocatorVaše kontaktní osoba

Ing Vendula Marková
+420608976951
vendula.markova@bemermail.com

Zlepšit polyneuropatii pomocí fyzikální terapie cév BEMER?

Polyneuropathie

Polyneuropatie může být zcela překonána pouze tehdy, jestliže se vyléčí spouštěcí základní onemocnění.
Protože to lze nicméně často jen v omezeném rozsahu, postižení polyneuropatií jsou vděční, pokud jsou alespoň vylíčené symptomy polyneuropatie zmírněny.
Pokud by toto mělo vést dodatečně ke snížení léků, měla by být zvážena fyzikální terapie cév BEMER.

Informujte se

Vaše kontaktní údaje

O polyneuropatii

Polyneuropatie – když se nervy zblázní

Onemocnění je narušení funkce orgánu, psychiky nebo celého organismu. Bohužel je jím postiženo mnoho lidí. Naštěstí dnes je medicína tak pokročilá, že mnohé nemoci, přestože špatné, nemusí skončit smrtelně. Toto je nicméně malá útěcha pro lidi, kteří sice mohou žít se svou nemocí, ale doprovodné projevy jsou spojeny s více či méně chronickými bolestmi. Mezi taková onemocnění patří polyneuropatie – porucha nervového systému, která postihuje asi tři procenta všech Němců. Zvláště starší lidé jsou polyneuropatií postiženi. Odhaduje se, že asi osm procent osob starších 65 let trpí polyneuropatií. Téměř 40 procent všech diabetiků je touto chorobou postiženo, ale i mladší lidé. V této skupině osob je polyneuropatie buď dědičná, nebo leckdy následkem například zneužívání alkoholu nebo užívání drog. Celkově polyneuropatií rovnoměrně onemocní muži i ženy. Jaké příznaky jsou spojené s polyneuropatií? Často začíná onemocnění nepříjemnými pocity prstů na nohou, později jsou postiženy i ruce. Postižené oblasti těla se mohou spontánně mravenčit, což je vnímáno jako nepříjemné a rušivé. Často jsou také pociťovány jako necitlivé nebo bolestivě popálené. Vedle zvýšeného pocitu bolesti vyvolává polyneuropatie také často narušené vnímání hmatových a teplotních podnětů. Nakonec polyneuropatie vede u postižených k výraznému omezení jejich kvality života. Jsou-li polyneuropatií postiženy autonomní nervy, mohou se objevit i příznaky, jako jsou poruchy regulace krevního tlaku a srdeční arytmie. Ačkoli polyneuropatie může být zcela překonána pouze tehdy, pokud je základní onemocnění vyléčeno (což je často velmi obtížné), stále existují možnosti, jak lze stav zlepšit nebo dokonce úplně vrátit zpět.

Klinický obraz polyneuropatie

Polyneuropatie je onemocnění periferního nervového systému, které je doprovázeno svalovou slabostí a smyslovými poruchami. K lepšímu porozumění nejprve zvážíme nervový systém lidí (jako zjednodušené znázornění bez nároku na úplnost): Nervový systém je ta část lidského organismu, která je zodpovědná za vnímání podnětů, zpracování podnětů a řízení reakcí. Přitom tvoří mozek a mícha společně centrální nervový systém (CNS). Všechny ostatní nervové tkáně se nazývají periferní nervový systém (PNS). Centrální nervový systém umožňuje vnímání prostřednictvím smyslových orgánů. Kromě toho slouží jako základ všech vyšších funkcí, jako jsou vědomí, pocity, myšlení a učení. Mícha prochází páteří jako tlustý pramen a je centrem reflexů, které se odehrávají bez zapojení mozku. Obsahuje mnoho nervových buněk a nervových vláken, které zase tvoří spojení mezi mozkem a periferií. Nervová buňka, nejmenší stavební kámen nervového systému, slouží k přijímání, přesměrování a přenosu vzruchů. Periferní nervový systém (PNS) zahrnuje všechny nervy, které tělem procházejí jako síť. Nervy přenášejí informace mezi míchou, mozkem a zbytkem těla. Stejně jako jemné větvičky vycházejí nervová vlákna periferního nervového systému z míchy a vytvářejí kontakt s „výkonnými“ orgány, jako jsou svalstvo, kůže nebo vnitřní orgány. V tomto případě dochází k výměně informací jak prostřednictvím řídicích impulzů směřujících od mozku, tak i informací přenášených přes mozek. Podle funkce se naopak nervový systém dělí na somatický (vědomý) nervový systém a vegetativní (autonomní nebo nevědomý) nervový systém. Zatímco vědomý nervový systém řídí všechny procesy podléhající vědomí a vůli (jako je například pohyb svalů), vegetativní nervový systém je z velké části zbaven přímého vědomého ovládání. Řídí vitální funkce, jako jsou srdeční tep, dýchání, krevní tlak, trávení a metabolismus. Ale co je to tedy polyneuropatie? Schopnost cítit u zdravého člověka předpokládá existenci mnoha různých specializovaných senzorů v kůži pro pocit hmatu, měření tepla a chladu nebo pocit bolesti, stejně jako přenos odpovídajících informací přes nervový systém. Jednotlivé formy polyneuropatie tedy představují onemocnění periferního nervového systému. Často je polyneuropatie reakcí periferního nervového systému na onemocnění nebo poškození ovlivňující organismus jako celek. Spouštěče těchto onemocnění jsou různorodé. Patří sem například: – cévní onemocnění, – onemocnění imunitního systému, – diabetes mellitus, – revmatická onemocnění, – onemocnění ledvin, – nádory, – důsledky otravy, – dlouhodobý vliv chemických látek na pracovišti, – vedlejší účinek léků, – podvýživa, – užívání drog a alkoholismus.

Fyzikální terapie cév BEMER

Příčinou mnoha chorob a nepohodlí je omezená mikrocirkulace. Mikrocirkulace dodává tkáni a orgánům kyslík a živiny prostřednictvím krevního oběhu nejmenšími cévami, transportuje odpadní produkty metabolismu a podporuje imunitní systém. Výkonnost mikrocirkulace však s věkem klesá. Přestože se jedná o přirozený proces, který však některé nemoci nebo faktory, jako jsou nezdravá nebo jednostranná strava, časté kouření, nadměrná konzumace alkoholu nebo užívání drog, urychluje. Časté následky: Oslabení imunitního systému, vyšší náchylnost k infekci, rychlejší stárnutí buněk, horší obrana proti volným radikálům, snížená výkonnost, nepohodlí, narušený průběh zotavení v případě nemoci a chronických onemocnění. Použitím fyzikální terapie cév BEMER se však může omezená mikrocirkulace znovu aktivovat. Tím je míněno dobré zásobování a odstranění tkáňových buněk zlepšením krevního oběhu. Dobrý krevní oběh zlepšuje přívod živin v postižené tkáni, přispívá ke snižování zánětu, a může proto významně podporovat proces hojení. Podstata fyzikální terapie cév BEMER spočívá ve vícerozměrné signální struktuře, která efektivně stimuluje omezenou, resp. narušenou mikrocirkulaci. To podporuje nejdůležitější tělesné regulační mechanismy pro procesy prevence, hojení, zotavení a regenerace. Řada vědeckých studií prokázala, že fyzikální terapie cév BEMER dokáže přispět ke zmírnění řady onemocnění a podpořit zlepšení průběhu onemocnění. Mezi tyto nemoci patří například: – polyneuropatie, – arteriální a žilní oběhové poruchy, – artróza, – diabetes. Kromě toho může být fyzikální terapie cév BEMER ve smyslu doplňkové léčby nasazena také – při bolestech zad, – u poruch spánku, – k řízení stresu, – ke zlepšení tělesné a duševní výkonnosti, – k boji s infekcí, – k aktivování tělu vlastních samoléčebných procesů, – ke zrychlenému hojení ran a zranění i – k posílení imunitního systému, pro postižené polyneuropatií je také jistě více než jen užitečným vedlejším účinkem. Dokonce i vyhoření lze účinně zabránit a postarat se o ně. U všech perspektiv je důležité vědět, že fyzikální terapie cév BEMER je v současné době považována za nejlépe prostudovanou a nejúčinnější metodu fyzikální léčby v komplementární a preventivní medicíně. Závěr: Nejen klinický obraz polyneuropatie může být zmírněn fyzikální terapií cév BEMER, ale terapie také přispívá ke zlepšení kvality života v mnoha dalších oblastech.