Váš kontakt: Ing Vendula Marková
+420608976951

Reference

Váš partner

LocatorVaše kontaktní osoba

Ing Vendula Marková
+420608976951
vendula.markova@bemermail.com

Zlepšete usínání a průběh spánek

Schlafstoerungen

Při fyzikální terapii cév BEMER účinně stimuluje vícerozměrná
signální struktura omezenou nebo narušenou mikrocirkulaci, a
tím podporuje jeden z nejdůležitějších regulačních mechanismů těla pro prevenci
a procesy hojení, zotavení a regenerace. Léčbou
je podporován způsob fungování bílých krvinek, aby mohly jednat rychle
proti vnější hrozbě nebezpečí pro zdraví. Na
tomto základě se imunitní systém dokáže dostat do stavu, kdy může chránit tělo v
případě infekcí nebo proti škodlivým vlivům lépe a
účinněji. Kvalita života spojená se zdravím může být dnes měřena pomocí validovaných
ha mezinárodně dostupných nástrojů pro měření. Jeden z těchto
měřicích nástrojů, SF-36, má 36 otázek a sestává z osmi domén
ohodnocených stupnicemi. Těchto osm domén je vitalita,
fyzické fungování, tělesná bolest, všeobecné zdraví,
fyzická omezení, emoční problémy, sociální fungování
a duševní zdraví. K dispozici je také kratší verze s pouze
dvanácti otázkami, tzv. SF-12. Ta byla použita ve velkém
průzkumu zákazníků o fyzikální terapii cév BEMER. Kromě toho
mohlo být ukázáno, že použití terapie BEMER vedlo k významnému
zlepšení hodnoty spánku. Pro tuto studii byla
použita Jenkinsova stupnice. Zkoumání výsledků ukázalo, že
se u více než 60 % všech uživatelů významně (p < 0,001) zvýšila kvalita
života ‒ a to po pouhých šesti týdnech terapie BEMER.
Kromě toho dvě třetiny uživatelů zaznamenaly lepší
spánkové chování.

Působení fyzikální terapie cév BEMER u poruch spánku

Zvláště pro rehabilitační pacienty a starší nebo k infekci náchylné
lidi mají novou technologií BEMER podporované tělesné
regulační a regenerační procesy v průběhu spánku důležitý
význam. Fyzikální terapie cév BEMER vede k obecnému
zvýšení účinnosti léčby, ke snížení náchylnosti k infekcím,
ke zvýšené stimulaci regeneračních procesů a ke zvýšenému
odkyselení těla. Kvůli poruchám spánku, přirozenému stárnutí, nezdravým
návykům, hodně stresu a jednostranné stravě se zpomalují
čerpací pohyby nejmenších cév. Fyzikální terapie cév
BEMER působí proti tomuto procesu v přirozeně omezeném rámci. Pomocí
elektromagneticky přenášených stimulačních signálů je stimulován čerpací pohyb
nejmenších krevních cév, čímž je možné zlepšit průtok krve.

Informujte se

Vaše kontaktní údaje

O poruchách spánku

Poruchy spánku

Je to životně důležité – ale miliony lidí v Německu nemohou spát. Celé hodiny se převalují v posteli, a když konečně usnou, zase se po krátké době probudí. Trvalý nedostatek spánku nejen narušuje pohodu, ale také zhoršuje zdraví. Ti, kteří mají strach a stres, mají často také poruchy spánku: Večer v posteli hodně přemýšlejí, teprve po dlouhém časovém úseku odpadnou, aby se probudili brzy ráno – hodiny před zazvoněním budíku. Téměř každý takové fáze zná: Vztah aktuálně dobře nefunguje, práce roste nad hlavu, finanční starosti zatěžují. Důvody jsou různé, ale důsledky jsou vždy stejné: neklidný a příliš krátký spánek. Tyto fáze obvykle končí nejpozději po čtyřech týdnech. Někdy se však poruchy spánku osamostatní. Pak už se nemyslí na problémy, ale na samotné usnutí a začarovaný kruh má svůj směr: Problémy spánku vás zneklidňují a zabraňují nočnímu klidu. Ti, kteří špatně spí, se přes den nesoustředí a jsou vyčerpaní.

V západních zemích trpí poruchami spánku až 20 procent populace

Odborníci naznačují, že poruchy spánku mohou být přičítány špatnému chování a nepřiměřenému zacházení se stresem. Špatné návyky a neodbouraný stres doslova způsobují, že mysl a tělo zapomínají na spánek. Starší lidé a ženy trpí chronickými poruchami spánku častěji než mladí lidé a muži. Od 40 let je spánek lehčí. Z tohoto důvodu si starší lidé obzvlášť často stěžují na tento problém. U žen na spánek negativně působí také kolísající hladina hormonů. Sotva kdo dokáže zavřít oči a usnout na místě. Půlhodina bdění, než přijde spánek, není nic neobvyklého. I lehký spánek je normální. Během noci se fáze hlubokého spánku střídají s takovými, při kterých člověk jen lehce dříme. Lidé s citlivým spánkem mají pocit, že jsou v takových fázích vzhůru ‒ i když skutečně spali.

Poruchy spánku: Noci bez spánku, přes den zoufalost

Odborníci hovoří o poruchách spánku, když existují dva faktory: Lidé spí špatně během měsíce nejméně třikrát týdně. Během dne již lidé nejsou výkonní a výrazně trpí nespavostí ‒ ráno se cítí jako praštění a vyčerpaní. Z tohoto důvodu jsou lidé s poruchami spánku během dne často podrážděni a nemohou se dobře soustředit. V některých případech mohou mít dokonce i strach z nadcházející noci.

Diagnóza: Porucha spánku

Při návštěvě lékaře se nejprve vylučují duševní nebo fyzické příčiny pro poruchy spánku. Existuje celá řada onemocnění, které mohou negativně ovlivnit spánek. Ale i emoční problémy se na spánku podepisují, jako například úzkostné poruchy a deprese. V ordinaci lékaře jsou pacienti dotazováni na trvání poruch spánku i na možné události, které mohly poruchy spánku vyvolat. Budíte se často? Trpíte bolestmi? Škubají vám nohy? Tyto a další otázky poskytují lékaři lepší obraz o situaci. Někdy lze pomocí spánkového deníku určit, jaké události ve dne okrádají o spánek.

Při poruchách spánku v laboratoři spánku

Laboratoř spánku měří, co tělo dělá během noci, jak dlouho a jak hluboko skutečně spí, jak často se člověk během noci probouzí a zda je dýchání pravidelné. Může tam být ale rovněž zjištěno, zda za špatným spánkem přece jenom nestojí fyzická příčina, například spánková apnoe.

Primární a sekundární poruchy spánku

V případě primárních poruch spánku nelze z lékařského hlediska jako příčinu prokázat žádné psychické ani organické onemocnění. Sekundární poruchy spánku jsou obvykle důsledkem prokázaného předchozího onemocnění a jsou jako takové diagnostikované. Předpokládá se, že u primárních poruch spánku neurologická porucha negativně ovlivňuje cyklus spánek-bdění. Postižení lidé většinou trpí těmito poruchami od dětství a ty často trvají po mnoho let. Tato porucha spánku je doprovázena fyzickým napětím postižené osoby. Důsledkem je často zhoršený výkon ve stavu bdělosti. Sekundární porucha spánku má původ, který může být lékařsky prokázán. Sem patří neurologická onemocnění, jako například Parkinsonova choroba, demence, roztroušená skleróza, traumatické poškození mozku, epilepsie nebo mozkové nádory. Ale i chronické bolesti nebo práce na směny mohou vést k poruchám spánku.

Léčba poruch spánku

Proti poruchám spánku existuje mnoho receptů, ale zřídka vedou k dobrým výsledkům. Spánkový program BEMER může zlepšit průběh usínání a spánku, a tím podporuje tělo při důležitých samoléčebných a regeneračních procesech. V nejnovějších studiích bylo zjištěno, že během noci probíhá v organismu přerozdělování krve. T podporuje imunologické procesy během noční fáze spánku, která má velký význam pro zdravý organismus.