Váš kontakt: Ing Vendula Marková
+420608976951

Reference

Váš partner

LocatorVaše kontaktní osoba

Ing Vendula Marková
+420608976951
vendula.markova@bemermail.com

Fyzikální terapie cév BEMER pomáhá při revmatismu

Rheuma

Fyzikální terapie cév BEMER je při léčbě degenerativních
onemocnění pohybového aparátu, jako je například revmatismus, excelentní
a mnoha lékaři doporučovaná doplňková léčba. Účinek byl
ukázán a prokázán v řadě vědeckých a observačních
studií.

Terapie revmatismu

Nová a inovativní fyzikální terapie cév BEMER je
poprvé schopna v případě poruchy nebo onemocnění komplexním způsobem stimulovat nejdůležitější regulační mechanismy
komplexním způsobem stimulovat nejdůležitější regulační mechanismy. Nové
poznatky týkající se lokální regulaci tkáňové perfuze a její
nadřazené nervové a humorální regulace poprvé nabízejí
slibnou cestu k použití biorytmicky definovaných signálních stimulů
pro vyvolání fyzikální stimulace omezené nebo narušené
orgánové perfuze.

Léčivé procesy u revmatismu

Obnova zásobování zapojených
tkáňových buněk podle potřeby je základním předpokladem pro procesy léčení u degenerativních
onemocnění pohybového aparátu – tedy včetně požadavku
na úlevu od revmatických potíží. Cílená léčba
jednotlivých oblastí se musí při revmatismu především ošetřit současným fyzikálně-terapeutickým
nebo medikamentózním opatřením. Ale tato opatření jsou sama o sobě méně
úspěšná nebo zcela neúspěšná.

Podpora při revmatismu prostřednictvím fyzikální terapie cév BEMER

Četné zdravotní potíže, jako revmatismus, nejsou způsobeny obecným selháním regulačních systémů organismu. Spíše opak je pravdou, fungují pouze na nesprávném místě, v nesprávném čase nebo se změněnou biorytmikou. Z tohoto důvodu musí být cílem terapeutického postupu stimulovat vlastní regulační mechanismy těla, které samy o sobě regulují poruchu prostřednictvím přirozeně zavedeného mechanismu.
Léky jsou v tomto případě neúčinné. Pro tento druh poruchy neexistují žádné účinné léky. Ale i kdyby nějaký existoval, dorazilo by ho kvůli poruše při distribuci mikrocirkulace na požadované místo pouze nedostatečné množství. Byly by potřebné tak extrémně vysoké dávky, že by to způsobilo masivní vedlejší účinky.

Fyzikální terapie cév BEMER při revmatismu je vědecky potvrzena

Vědecky ověřený, účinný proces ke zrychlení nejmenších
cév, a tím i zásobování a odvodu buněk orgánů a
tkání, a tedy zlepšení výkonnosti je fyzikální
terapie cév BEMER. Pomocí elektromagnetického pole se přenáší specifické stimulační signály
do těla, které jsou ale směřovány pouze na autorytmický pohyb
nejmenších cév a nelze je zaměňovat s vědecky neověřenými
terapiemi magnetického pole. Také světelná sprcha s nespecifickým
účinkem při revmatismu nesmí být zaměněna s cílenou laserovou terapií, přestože
oba procesy využívají světlo jako fyzikální
prostředek.

Informujte se

Vaše kontaktní údaje

O revmatismu

Revmatismus

Přibližně 50 procent všech revmatických onemocnění jsou degenerativní, tedy opotřebením podmíněná onemocnění. Toto opotřebení se rovněž nazývá artróza. Postihuje velké klouby, ke kterým patří například kyčelní a kolenní klouby, ale také meziobratlové ploténky a páteř. Obzvláště bolestivé je opotřebení meziobratlových plotének. Jen asi deset procent onemocnění kloubů je zánětlivých, zbývajících 90 procent jsou degenerativní, a proto je nelze léčit léky a fyzioterapií.

Revmatismus způsobuje silné bolesti

Bolesti jsou vždy prvními příznaky revmatismu. Jiné dysfunkce se vyskytují až v dalším průběhu onemocnění. V počátečním stádiu jsou bolesti převážně mimo kloub, například ve šlachách a svalech. Počáteční nástup bolestí při zátěži, zrychlení a únavě se označují jako bolesti mechanického typu, zatímco bolesti v pokročilém stádiu objevující se v noci, při odpočinku a trvající patří k zánětlivému typu. Odření chrupavkových a kostních částic může způsobit zánět vnitřní vrstvy kloubní kapsle, s tím spojené bolesti a akutní známky zánětu.

Revmatismus – bolestivé pohyby

Stejně jako všechny ostatní systémy v našem těle je náš pohybový systém vybudován z různých specifických buněčných tkání, a je jen tak dobrý jako výkon podílejících se jednotlivých buněk. Některé poruchy pohybového aparátu spočívají na geneticky podmíněných anatomických disproporcích a z tohoto důvodu nemůže být léčena příčina. Velká část onemocnění je však vyvolána vnějšími faktory, jako je například přetížení kloubů na pracovišti nebo v práci. Existují také další faktory, jako jsou nadváha a nedostatek pohybu, které mohou být ovlivněny určitými profylaktickými opatřeními.

Prokrvení svalů při revmatismu

Kvůli narušení distribuce krve v mikrocirkulaci (perfuze nejmenších krevních cév) v buněčných tkáních se nedostávání do tkáňových buněk ani kyslík, ani živiny. Důsledkem toho je, že tyto buňky nedodávají požadovaný výkon. Pokud pak chybí potřebné strukturální proteiny, enzymy nebo informační a transportní proteiny pro metabolismus kostí, svalů nebo vazivového aparátu, dochází ke zdravotním problémům. Z tohoto důvodu musí být zajištěna dobrá mikrocirkulace tak, aby mohla mít jakákoli další opatření účinek.

Revmatismus a krevní oběh

Lidský organismus se skládá z 80 až 100 bilionů buněk, které jsou zásobovány krví a jejím obsahem. K tomu musí v našem těle cirkulovat. Oblast makrocirkulace zahrnuje srdce, velké podtlakové čerpadlo, a velké tepny. Krev je dodávána do velkých tepen pomocí v srdci vytvářeného tlaku. Vzhledem k tomu, že tepny se na své cestě stále více rozvětvují a jejich průměr se tak zmenšuje, jsou nakonec tenčí a menší než naše vlasy. V oblasti mikrocirkulace tento tlak již není účinný. Krevní oběh hraje při revmatismu důležitou roli. Revmatismus je charakterizován bolestmi, deformacemi a pohybovými obtížemi v různých stupních.

Podporujte průtok krve při revmatismu

Všechny cévy s výjimkou kapilár jsou obklopeny svalovou vrstvou. Když se svaly stahují, cévy stlačují. Stávající krev musí uniknout. Zpáteční cesta je zablokována kvůli srdeční chlopni mezi srdcem a aortou, takže může pokračovat pouze vpřed přes vlásečnice. Stahování a uvolňování svalů se nazývá také vazomotorika. Aby bylo možné mít vždy dostatek krve a uspokojit potřeby buněk, musí se tyto pohyby cév dostatečně často opakovat. U zdravých lidí se vyskytují asi třikrát až pětkrát za minutu. V důsledku nedostatku pohybu, chybné stravy nebo velkého stresu existuje nebezpečí, že dojde k poklesu pohybů cév; u starších a nemocných lidí dojde dokonce k drastickému poklesu a může klesnout až k jedinému pohybu cévy za deset minut. Výsledkem je, že jsou buňky těla v nouzi a nedostávají dostatek živin. Odpad, tj. koncové produkty metabolismu, nelze správně likvidovat. Následek: Pacientovi s revmatismem se vede stále hůře.

Rozbijte začarovaný kruh

Ale jak se může při revmatismu přerušit začarovaný kruh a zabránit poklesu ve frekvenci opakování cévních pohybů? Protože se efektivní složky léčiv distribuují prostřednictvím krve a je kvůli příliš pomalým pohybům cév narušen přenos, je tato metoda léčby vyloučena. Řešením je účinná látka, která se na své místo nedostane prostřednictvím distribuce krve. A právě tato účinná látka je k dispozici ve fyzikální terapii cév BEMER pro léčbu revmatismu. Tato nechemická, ale fyzikální účinná látka je něco zcela nového.

Účinná léčba revmatismu ‒ fyzikální terapie cév BEMER

Již dlouho se vkládají chemické látky do lidského organismu. Každý již v průběhu svého života obdržel mnoho účinných látek v podobě stříkaček, infuzí nebo tablet. Ale jaké předpoklady musí vykazovat fyzikální účinná látka, aby mohla efektivně léčit revmatismus? Následující je velmi jasné: Musí být dobře tolerována pacientem, být snadno použitelná ‒ a tělo na ni musí reagovat. Známé fyzikální metody jsou například terapeutické procesy používající teplo, světlo, vodu nebo elektrický proud.