Váš kontakt: Ing Vendula Marková
+420608976951

Reference

Váš partner

LocatorVaše kontaktní osoba

Ing Vendula Marková
+420608976951
vendula.markova@bemermail.com

Zvýšení sportovního výkonu prostřednictvím terapie BEMER

Sportliche leistung

Zásobování všech tkáňových buněk účastnících se popsaných procesů
je základním předpokladem pro zdraví
lidí. To však platí také pro zvýšení sportovního
výkonu. Pokud je mikrocirkulace odpovědná
za látkovou výměnu mezi buňkami a krví zpomalena nedostatečným cévním pohybem nejmenších
cév, pak již buňky a tkáně nejsou dostatečně zásobovány a likvidovány podle potřeby a
svého zatížení. Použití
fyzikální terapie cév BEMER však může urychlit nedostatečné pohyby
nejmenších cév a zlepšit jejich výkon a standardní šířku
srovnatelně se zvyšujícím se sportovním výkonem.
Fyzikální terapie cév BEMER je inovativní a konzistentní vývoj
„klasické terapie magnetickým polem“, při které mohly být kombinovány pozitivní účinky pulzujícího
magnetického pole s vlastnostmi speciálního elektromagnetického
signálu. Tímto způsobem se společnosti BEMER podařilo dosáhnout nových lékařských
účinků v oblasti mikrocirkulace. Je však důležité
nezaměňovat vědecky prokázanou fyzikální terapii cév BEMER
s vědecky neověřenou terapií magnetickým polem. V
početných publikacích a vědeckých studiích bylo prokázáno,
že fyzikální terapie cév BEMER dokáže svým pozitivním vlivem na
mikrocirkulaci zkrátit doby regenerace, čímž
lze prodloužit tréninkové celky. Nicméně terapie může být použita nejen ke zvýšení
sportovního výkonu, ale i k předejití sportovním zraněním
a urychlení hojení a rehabilitace. Ať už ve
výkonnostním a profesionálním sportu, v amatérském sportu nebo v oblasti volnočasového sportu,
ať usilujete o zvýšení sportovního výkonu, nebo zda prostě
má být jen zvýšena kvalita života ‒ fyzikální terapie cév
BEMER prokazatelně zvyšuje výkonnost. Ve sportovní oblasti se stará
o rychlejší regeneraci, minimalizuje výpadky v tréninku a zlepšuje
úroveň tréninku, optimalizuje přípravu na soutěže, snižuje riziko zranění
a urychluje hojení sportovních zranění. Pro všechny oblasti ale dodatečně
platí: Fyzikální terapie cév BEMER posiluje imunitní systém a
snižuje riziko infekce. Samozřejmě se růst
sportovního výkonu vyhodnocuje různě, protože existuje mnoho důvodů,
proč lidé provozují sport. Zatímco někteří hledají úspěch v oblasti výkonnostního
a profesionálního sportu, jiní hledají své uspokojení
v amatérských sportech. Poměrně nemálo lidí si užívá zábavu jednoduše
jen při rekreačních sportech, a to buď samostatně, nebo společně s podobně smýšlejícími.
Ale všichni mají společné, že růst sportovního výkonu
přináší uznání ‒ sebe samých nebo ostatních. A právě k tomu
přispívá fyzikální terapie cév BEMER. Nebo jinými slovy: Růst
sportovního výkonu prostřednictvím fyzikální terapie cév BEMER zajistí
vaše uznání nejen ve sportovních kruzích.

Informujte se

Vaše kontaktní údaje

O sportovním výkonu

Zvýšení sportovního výkonu

Sport by měl být ta nejhezčí vedlejší záležitost na světě. To může platit pro mnoho sportovních nadšenců, kteří buď s nadšením sportují pasivně jako diváci nebo pro velký počet lidí, kteří provozují profesionální, amatérský nebo rekreační sport ‒ přičemž jedno nevylučuje druhé! Že je sport nejen zábava. ale také zdravý, to už dnes většina lidí ví. Také slavná odpověď Winstona Churchilla již pro většinu neplatí, protože ten na otázku reportéra, proč dosáhl tak vysokého věku, odpověděl „žádné sporty“. Odhlédneme-li od toho, že tato jeho odpověď nebyla myšlena zcela vážně, protože Churchill v mládí provozoval mnoho sportu a současně usiloval o zvýšení sportovního výkonu. Lékařská sportovní věda Churchillův proslulý výrok několikrát vyvrátila. Rovněž je nesporné, že provozování sportu je jednoduše zábavné, ať už se jedná o rekreační sportovce, amatérské sportovce či profesionální sportovce. Ale do jaké míry? Je v povaze člověka podávat výkon. Ať už jste sami nebo proti ostatním, stejně jako v práci nebo v soukromé oblasti ‒ touha po zlepšení výkonnosti je všudypřítomná. Tak je také potřeba zvýšení sportovního výkonu zcela pochopitelná, přičemž je přirozeně touha po zvýšení sportovního výkonu u profesionálních sportovců navíc spojena s přáním a ctižádostí podávat vysoký sportovní výkon. Avšak také existuje bohužel stinná stránka medailí. Profesionálové ve špičkovém sportu vědí o „zpěvu písně“. Nezřídka je touha po zvyšování sportovního výkonu tak velká, že se uchýlí k dopingovým prostředkům. Nejen profesionální cyklisté vědí, že to může mít fatální důsledky, které v minulosti dokonce způsobily lidské tragédie.

Zvýšení sportovního výkonu bez dopingu

Na tomto místě se nejedná o nebezpečí nedovolených dopingových. prostředků, ale o to, jak lze legálně a navíc ještě zdravým způsobem dosáhnout zvýšení sportovního výkonu. Vyvážený a cílený trénink je stejně důležitý jako zdravá výživa a zdravý životní styl. Podceňovat by se neměly ani faktory dobře fungujícího metabolismu a stejně tak dobře fungujícího prokrvení těla. Nejprve se podíváme na krevní oběh. Je iniciován srdcem jako ústředním orgánem kardiovaskulárního systému. Pokud by se rozdávaly medaile za sportovní výkon lidským orgánů, zlatou medaili by za svůj výkon jistě obdrželo srdce. Neúnavně čerpá a distribuuje krev v našem těle, každý den, od narození až do smrti. Srdeční frekvence (počet srdečních tepů) u dospělého člověka je přitom cca 60 až 80 úderů za minutu. Při každém srdečním tepu se do aorty čerpá asi 60 až 70 mililitrů krve. Aorta, nazývaná také hlavní tepna, vede krev do velkých cév velkého krevního oběhu ‒ tepen. Toto je prováděno pomocí tlaku vytvářeného v srdci. jestliže je například život člověka dlouhý 70 let, během této doby se do krevních cév dodá 200 až 250 milionů litrů krve pomocí 2,5 miliardy srdečních tepů ‒ jistě mimořádný sportovní výkon! Na své cestě se tepny stále více větví, přitom se stále více zmenšují a ztenčují a jejich průměr je čím dál tím menší. Tyto velmi malé cévy se označují jako kapiláry. Oblast těchto velmi malých cév a úseků krátce před nimi a za nimi se nazývá mikrocirkulace. Mikrocirkulace má přitom pro organismus velký význam. Je nejen důležitým rezervoárem krve, ovlivňuje krevní tlak, podporuje výměnu tepla a transportuje kyslík a živiny k 80 až 100 bilionům buněk, ze kterých se lidský organismus skládá. Na oplátku se z buněk odvádějí odpadní produkty a toxiny.

Zvýšení sportovního výkonu zlepšením mikrocirkulace

Mikrocirkulace provádí životně důležité transportní úlohy, při kterých zásobuje tkáně a orgány kyslíkem a živinami a odvádí koncové produkty metabolismu. Dalším důležitým efektem dobře fungující mikrocirkulace je podpora imunitního systému. Jaký vliv má však dobře fungující mikrocirkulace na zvýšení sportovního výkonu? Tato otázka je zodpovězena rychle: ‒ Dobrý krevní oběh zajišťuje tvorbu dostatečné biologické energie. ‒ Dobré průtokové vlastnosti krve vedou k dostatečnému zásobování svalových buněk kyslíkem a živinami. ‒ Dobře fungující mikrocirkulace vede k rychlým regeneračním fázím po tréninku nebo po fyzické námaze. Dobře fungující mikrocirkulace je přirozeně důležitá nejen pro špičkové a výkonnostní sportovce, ale i pro amatérské a rekreační sportovce, tedy pro všechny, kteří usilují o zvýšení sportovního výkonu. Bohužel je však pravda, že i pro trénované sportovce není optimální mikrocirkulace vždy samozřejmostí. Nesprávná výživa, stres (například v podmínkách konkurence), mentální rezignace, nemoci nebo náchylnost k určitým chorobám mohou způsobit, že je krevní oběh, a tím i metabolismus omezen ‒ faktory, které platí i pro amatérské nebo rekreační sportovce. To vyvolává otázku, do jaké míry by užívané léky (pokud k tomu nedochází na příkaz lékaře) měly nebo mohou být užívány bez vystavení se riziku dopingu. Zde musíme hledat řešení, které umožní, aby se buňky těla dostaly „do formy“ bez léků, a přesto stále dosahovaly požadovaného růstu sportovního výkonu. Tuto odpověď lze nalézt ve fyzikální terapii cév BEMER.